2022.04.14 00:50

BMW X7 부분변경

조회 수 1092 댓글 0
image 2022-04-14 00 49 451.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 452.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 453.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 454.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 455.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 456.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 457.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 458.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 459.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4510.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4511.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4512.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4513.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4514.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4515.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4516.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4517.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4518.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4519.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4520.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4521.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4522.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4523.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4524.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4525.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4526.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4527.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4528.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4529.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4530.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4531.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4532.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4533.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4534.jpg

 

image 2022-04-14 00 49 4535.jpg

 

BMW X7 xDrive40i xDrive40d M60i xDrive
엔진 직렬 6기통 가솔린 터보 +
전기 모터
직렬 6기통 디젤 터보 +
전기 모터
V형 8기통 가솔린 터보 +
전기 모터
배기량 2998cc 2993cc 4395cc
최고 출력 380ps @ 5200 ~ 6250rpm
+ 12ps
340ps @ 4400rpm
+ 12ps
530ps @ 5500 ~ 6000rpm
+ 12ps
최대 토크 53.1kg.m @ 1850~5000rpm+ 20.4kg.m 71.4kg.m @ 1750~2250rpm+ 20.4kg.m 76.5kg.m @ 1800~4600rpm+ 20.4kg.m
변속기 8단 자동
구동 방식 4륜 구동
전장/전폭/전고 5162/2000/1819mm
휠베이스 3105mm
0 - 100km/h 가속 시간 5.8초 6.1초 4.7
최고 속도 250km/h 243km/h 250km/h
복합 연비 (유럽 기준) 9.5 ~ 10.9km/l 11.5 ~ 13.2km/l 7.5 ~ 8.2km/l
기본 가격 (독일) 97700유로 (1억 2972만원)